Griseofulvin 0.5 g O

品名 許可證字號 主成份 更新日期
克膚癬錠500公絲(灰黴素)(GRIFULCIN TABLETS 500MG (GRISEOFULVIN) "C.M.") 衛署藥製字第027109號 GRISEOFULVIN 2014-04-07
灰黴素膠囊250公絲(GRISEOFULVIN CAPSULES 250MG "C.S.P.") 衛署藥製字第026877號 GRISEOFULVIN 2014-01-16
灰黴素500公絲膠囊(GRISEOFULVIN 500MG CAPSULES "H.K.") 衛署藥製字第025278號 GRISEOFULVIN 2013-04-26
克黴星錠500毫克(灰黴素)(GRIFUCIN TABLETS 500MG) 衛署藥製字第025159號 GRISEOFULVIN 2014-03-17
克黴星錠500毫克(灰黴素)(GRIFUCIN TABLETS 500MG) 衛署藥製字第025159號 GRISEOFULVIN 2014-03-17
"應元"護膚黴素膠囊(灰黴素)(FRUFE CAPSULES (GRISEOFULVIN) "Y.Y.") 衛署藥製字第024313號 GRISEOFULVIN 2015-11-03
葛利文錠(灰黴素)(GRIVIN TABLETS (GRISEOFULVIN) "METRO") 衛署藥製字第023465號 GRISEOFULVIN 2016-09-08
克膚鏈素膠囊(灰黴素)(GRIFULVIN CAPSULES (GRISEOFULVIN) "C.I.") 衛署藥製字第022541號 GRISEOFULVIN 2012-04-25
"華盛頓"吉膚黴素膠囊125毫克(灰黴素)(GFMYCIN CAPSULE 125MG (GRISEOFULVIN) "WST") 衛署藥製字第020384號 GRISEOFULVIN 2015-10-06
"華盛頓"吉膚黴素膠囊250毫克(灰黴素)(GFMYCIN CAPSULE 250MG (GRISEOFULVIN) "WST") 衛署藥製字第020385號 GRISEOFULVIN 2015-10-06
可威淨錠(灰黴素)(GORVIN TABLETS "SHITEH" (GRISEOFULVIN)) 衛署藥製字第019323號 GRISEOFULVIN 2013-10-01
格利癬錠(灰黴素)(GRISOMIN TABLETS (GRISEOFULVIN) "GENTLE") 衛署藥製字第019146號 GRISEOFULVIN 2014-09-10
豐癬寧錠(灰黴素)(HONSEOFULVIN TABLETS "HONTEN" (GRISEOFULVIN)) 衛署藥製字第018870號 GRISEOFULVIN 2010-03-10
豐癬寧錠(灰黴素)(HONSEOFULVIN TABLETS "HONTEN" (GRISEOFULVIN)) 衛署藥製字第018870號 GRISEOFULVIN 2010-03-10
方克黴膠囊500公絲(灰黴素)(FUNGACIN CAPSULES 500MG (GRISEOFULVIN) "P.J") 衛署藥製字第018700號 GRISEOFULVIN 2015-06-17
方克黴錠125公絲(灰黴素)(FUNGACIN TABLETS 125MG (GRISEOFULVIN) "P.J.") 衛署藥製字第016678號 GRISEOFULVIN 2015-06-17
灰黴素錠500公絲(GRISEOFULVIN TABLETS 500 MG) 衛署藥製字第014740號 GRISEOFULVIN 2010-03-19
灰黴素錠500公絲(GRISEOFULVIN TABLETS 500 MG) 衛署藥製字第014740號 GRISEOFULVIN 2010-03-19
"派頓"癬黴淨膠囊(FUNGACIN CAPSULES "PATRON") 衛署藥製字第010941號 GRISEOFULVIN 2015-06-30
"生達" 灰黃黴素錠(GRISEOFULVIN TABLETS) 衛署藥製字第007372號 GRISEOFULVIN 2015-12-02

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。