Paracetamol

品名 許可證字號 主成份 更新日期
乙醯胺酚(Paracetamol( Acetaminophen)) 衛署藥陸輸字第000455號 2016-11-04
乙醯胺酚(Acetaminophen (Paracetamol)) 衛署藥陸輸字第000452號 2016-03-22
乙醯胺酚(Paracetamol) 衛署藥陸輸字第000440號 2016-07-06
乙醯胺酚(Acetaminophen(Paracetamol)) 衛署藥陸輸字第000428號 2017-04-14
乙醯胺酚(Paracetamol) 衛署藥陸輸字第000399號 2015-05-11
乙醯胺酚(Acetaminophen) 衛署藥陸輸字第000272號 2017-05-18
〝安丘魯安〞對乙醯氨基酚(PARACETAMOL (ACETAMINOPHEN)) 衛署藥陸輸字第000262號 2017-01-11
乙醯胺酚(Acetaminophen) 衛署藥陸輸字第000259號 2013-07-25
對乙醯氨基酚(PARACETAMOL) 衛署藥陸輸字第000253號 2016-09-01
乙醯胺酚(Acetaminophen (Paracetamol)) 衛署藥陸輸字第000254號 2013-01-03
乙醯胺酚(Acetaminophen (Paracetamol)) 衛署藥陸輸字第000242號 2012-01-20
乙醯胺酚(Paracetamolum(paracetamol)) 衛署藥陸輸字第000204號 2013-12-31
乙醯胺酚(Paracetamol (Acetaminophen)) 衛署藥陸輸字第000202號 2016-03-21
對乙醯氨基酚(PARACETAMOL) 衛署藥陸輸字第000121號 ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) 2010-01-28
乙醯胺酚(PARACETAMOL) 衛署藥陸輸字第000105號 ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) 2013-12-16
對位乙醯氨基酚(ACETAMINOPHEN USP) 衛署藥陸輸字第000069號 ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) 2014-07-10
乙醯胺酚(PARACETAMOL) 衛署藥陸輸字第000063號 ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) 2016-05-30
乙醯胺酚(ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)) 衛署藥陸輸字第000029號 ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) 2010-05-31
乙醯胺酚(PARACETAMOL) 衛署藥陸輸字第000014號 ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) 2010-09-13
乙醯胺酚(ACETAMINOPHEN) 衛署藥陸輸字第000008號 ACETAMINOPHEN (EQ TO PARACETAMOL) 2013-08-02

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。