Alprazolam

品名 許可證字號 主成份 更新日期
克焦慮錠1公絲(KALMA TABLETS 1MG) 衛署藥輸字第021034號 ALPRAZOLAM 2015-08-27
克焦慮錠1公絲(KALMA TABLETS 1MG) 衛署藥輸字第021034號 ALPRAZOLAM 2015-08-27
安邦錠0.5毫克(Alprazolam Tablets 0.5mg "CYH") 衛署藥製字第057740號 ALPRAZOLAM 2013-01-16
"中化合成' 阿普唑侖(ALPRAZOLAM "C.C.S.B.") 衛署藥製字第039966號 ALPRAZOLAM 2016-07-14
贊安諾錠0.25毫克(XANAX TABLETS 0.25MG) 衛署藥輸字第021234號 ALPRAZOLAM 2017-11-22
景安寧錠0.5毫克(三氮二氮平)(KINAX TABLETS 0.5MG (ALPRAZOLAM)) 衛署藥製字第042686號 ALPRAZOLAM 2017-04-18
阿普唑侖(Alprazolam) 衛署藥輸字第026081號 2016-04-11
安寶寧 錠2毫克(Alpragin Tablets 2mg) 衛署藥製字第047961號 ALPRAZOLAM 2016-07-27
贊安諾持續性藥效錠0.5毫克(XANAX XR EXTENDED-RELEASE TABLETS 0.5MG) 衛署藥輸字第021698號 ALPRAZOLAM 2017-03-07
贊安諾錠0.5毫克(XANAX TABLETS 0.5MG) 衛署藥輸字第021140號 ALPRAZOLAM 2017-11-22
景安寧錠1毫克(三氮二氮平)(KINAX TABLETS 1MG (ALPRAZOLAM)) 衛署藥製字第041465號 ALPRAZOLAM 2017-08-23
安寶寧 持續性藥效錠1毫克(Alpragin S.R. Tablets 1mg) 衛署藥製字第048556號 ALPRAZOLAM 2016-09-06
健得靜持續性藥效錠1.0毫克(GENDERGIN-SR TABLET 1.0MG) 衛署藥製字第044011號 ALPRAZOLAM 2016-01-06
安寶寧錠 0.5 毫克(Alpragin Tablets 0.5 mg) 衛署藥製字第052554號 ALPRAZOLAM 2014-11-07
安寶寧錠 0.5 毫克(Alpragin Tablets 0.5 mg) 衛署藥製字第052554號 ALPRAZOLAM 2014-11-07
阿普唑侖(ALPRAZOLAM) 衛署藥輸字第025850號 2015-10-26
三氮二氮平(Alprazolam) 衛署藥輸字第024695號 2014-02-26
贊安諾持續性藥效錠1毫克(XANAX XR EXTENDED-RELEASE TABLETS 1MG) 衛署藥輸字第021699號 ALPRAZOLAM 2017-03-07
克焦慮錠0.25公絲(KALMA TABLETS 0.25MG) 衛署藥輸字第021035號 ALPRAZOLAM 2016-06-03
克焦慮錠0.5公絲(KALMA TABLETS 0.50MG) 衛署藥輸字第021033號 ALPRAZOLAM 2016-06-03

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。