Kanamycin

品名 許可證字號 主成份 更新日期
"濟生" 硫酸克耐黴素注射液(KANAMYCIN SULFATE INJECTION "CHI SHENG") 內衛藥製字第016760號 KANAMYCIN (SULFATE) 2014-09-04
硫酸卡那霉素(Kanamycin Acid Sulfate) 衛署藥陸輸字第000453號 2017-04-14
"應元"硫酸克耐黴素注射液(KANAMYCIN SULFATE INJECTION "Y.Y.") 內衛藥製字第016311號 KANAMYCIN (SULFATE) 2015-09-17
硫酸康寧黴素注射液250MG/ML(KANAMYCIN SULFATE INJECTION 250MG/ML "PRINCE") 內衛藥製字第013850號 KANAMYCIN (SULFATE), LIDOCAINE HCL 2010-03-03
硫酸康寧黴素膠囊250MG/CAP(KANAMYCIN SULFATE CAPSULES "PRINCE") 內衛藥製字第010248號 KANAMYCIN (SULFATE) 2010-03-03
硫酸康寧黴素注射劑1克(KANAMYCIN SULFATE INJECTION 1GM "PRINCE") 內衛藥製字第008239號 KANAMYCIN (SULFATE) 2010-03-03
"永豐"健黴素注射劑1公克(硫酸康絲菌素)(KANAMYCIN SULFATE INJECTION 1GM "Y.F.") 內衛藥製字第006941號 KANAMYCIN (SULFATE) 2013-05-01
克黴素針(COMYCIN INJECTION) 內衛藥製字第006732號 KANAMYCIN (SULFATE) 2014-12-17
康納黴素針1克(KANAMYCIN INJECTION 1GM) 內衛藥製字第005969號 KANAMYCIN (SULFATE) 2010-01-20
凱黴素膠囊(KINGMYCIN CAPSULES) 內衛藥製字第004985號 KANAMYCIN SULFATE 2015-04-08
康納黴素注射劑1克(KANAMYCIN SULFATE INJECTION 1GM "CHI SHENG") 內衛藥製字第004578號 KANAMYCIN (SULFATE) 2010-01-20
"永豐"健黴素注射液(KANAMYCIN INJECTION "Y.F.") 內衛藥製字第003718號 KANAMYCIN (SULFATE) 2013-05-01
硫酸康納黴素注射液(KANACIN SULFATE SOLUTION) 內衛藥製字第003708號 KANAMYCIN (SULFATE) 2010-01-20
康納黴素膠囊(KANAMYCIN CAPSULES) 內衛藥製字第003613號 KANAMYCIN 2010-01-20
嘉黴素注射劑(KANAMYCIN FOR INJECTION "C.C.P.") 內衛藥製字第002526號 KANAMYCIN (SULFATE) 2013-09-26
硫酸克耐黴素注射液(KANAMYCIN SULFATE INJECTION "N.K.") 內衛藥製字第002274號 KANAMYCIN (SULFATE) 2014-05-29
硫酸康安黴素針(KANAMYCIN SULFATE INJECTION "SINTONG") 內衛藥製字第002152號 KANAMYCIN (SULFATE) 2015-08-17
康絲菌素硫酸(KANAMYCIN SULFATE "MARSING") 衛署藥輸字第017187號 KANAMYCIN SULFATE 2010-05-31
硫酸康絲菌素膠囊(KANAMYCIN CAPSULES "MEIJI") 衛署藥輸字第015064號 KANAMYCIN SULFATE 2013-12-31
硫酸康絲菌素注射劑1公克 〝明治〞(KANAMYCIN SULFATE FOR INJECTION "MEIJI") 衛署藥輸字第014913號 KANAMYCIN SULFATE 2013-12-31

 

 

 

本網站資料僅供參考,不宜使用在疾病判斷及治療。
本網站不承擔任何責任或保證、也不表明任何立場或保證內容的準確性,任何疑問請洽詢專業醫事機構。